' Gaello onlinebokning
Välj tjänst:
Enbart föreningar kan boka och föreningens namn skall stå med när bokningen görs, annars är bokningen ogiltig och tas kommer i så fall att raderas. Om ett pass är gråmarkerat så innebär det att passet är upptaget. Vill en förening göra stående bokningar eller bokningar som sträcker sig över flera dagar ska styrelsen kontaktas. Ett bokat rum som står tomt får användas fram till att bokaren börjar nyttja rummet. Då måste rummet genast lämnas till bokarens förfogande.
Förra veckan Nästa vecka

Vecka 50

  Måndag
2019-12-09
Tisdag
2019-12-10
Onsdag
2019-12-11
Torsdag
2019-12-12
Fredag
2019-12-13
Söndag
2019-12-15
10:00 Spelrummet 3h